Sbírka zákonů ČR

Všechny předpisy Sbírky zákonů v aktuálních zněních.
Zdarma a s rozšířenými možnostmi po přihlášení.

Vy, kdo pracujete s právními předpisy častěji,
můžete využít pokročilé funkce Zákonů pro lidi PLUS.
Více informací nebo objednávka.

89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
262/2006 Sb. Zákoník práce
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
183/2006 Sb. Stavební zákon
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacíc...
40/2009 Sb. Trestní zákoník
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
Další

Zde je místo pro předpisy, které potřebujete nejčastěji.

Oblíbené předpisy jsou jednou z výhod Vaší registrace.

Seznam předpisů s popiskem. Info pro nepřihlášené uživatele.

Poznámky k předpisům. Info pro nepřihlášené uživatele.